U-MAX Záruka a reklamace

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.
Kupující je povinen reklamované zboží před odesláním vyčistit od mazu, prachu, kamenů a pod. V případě reklamace zašle kupující reklamované zboží na adresu sídla společnosti. Balík musí být řádně zabalen a má obsahovat:
- reklamované zboží včetně příslušenství,
- kopii faktury + (záruční list, pokud byl dodán)
- popis závady,
- kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo, e-mail).

Kupující je povinen vyplnit reklamační formulář. Reklamační formulář si můžete stáhnout zde. Zboží je rovněž možné reklamovat v naší kamenné prodejně v Námestově.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
1. předáním opraveného zboží,
2. výměnou zboží,
3. vrácením kupní ceny zboží,
4. vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
5. zamítnutím reklamace zboží.

Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen v případě zboží vykazujícího vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího. V ostatních případech bude kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené se servisním zásahem a opravou zboží. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zboží kupujícím, používání zboží v neodpovídajících, resp. nevhodných podmínkách, neodborné zacházení, zanedbání péče o zboží, neodbornou montáž, nesprávnou manipulaci a používání zboží, nesprávné ošetřování zboží, neodbornou instalaci. Veškeré právem uplatněné opravy jsou v záruční době bezplatné. Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká v případě neodborného zásahu do výrobku během záruční doby jinou než oprávněnou osobou. Prodávající si zároveň vyhrazuje právo nevracet za takové zboží peníze a právo nezaměnit ho za jiné zboží.

O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky a zároveň mu bude doručen prostřednictvím e-mailu, resp. doporučenou poštou spolu s reklamovaným zbožím reklamační protokol.

Informace o servisních místech pro záruční a pozáruční servis najdete v záručním listě, resp. Vám je v případě potřeby poskytneme na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Poškozená zásilka

Zboží z obchod.u-max.sk je k Vám doručováno prostřednictvím Přepravní služby DPD. Může se stát, že zásilka k Vám přijde poškozená. V takovém případě postupujte prosím následovně:

- Zásilku si před doručovatelem prohlédněte a otevřete.
- V případě poškození obalu (roztrhaný, rozmočený ...) sepište ihned s doručovatelem protokol o poškození zásilky.

Povinnosti přepravce, doručovatele a příjemce 

V případě problémů s doručovatelem, nám napište na adresu info@u-max.sk. Do předmětu uveďte "Stížnost na přepravu", popište problém, uveďte kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury. Váš problém budeme řešit s dopravcem a oznámíme Vám další postup. Poškozené zásilky nemohou být Vaší starostí a nesmí vám znepříjemňovat nakupování na www.u-max.sk. Příjemce zásilky je povinen si při převzetí zásilku prohlédnout a při zjevných a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, (ale i při zjevných a uvnitř zřejmých částečných ztrátách zásilky), tato poškození ihned hlásit. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být ihned sepsán zápis o škodě. Doručovatel je povinen takový zápis sepsat. Pokud není poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím převzetí zjevná, je příjemce zásilky povinen obratem nahlásit vznik škody zasílateli na telefonním čísle +421 43 5309 359. Příjemce je povinen umožnit zasílateli, aby se před sepsáním zápisu o škodě osobně (fyzicky) přesvědčil o rozsahu škody. Příjemce po sepsání reklamačního protokolu zasílatelem, bez odkladu písemně kontaktuje prodávajícího. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné škody, tj musí sdělit o jaké škody, poškození jde a jak se projevují. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit: reklamační protokol, kompletní seznam zboží a kopii faktury. Po přijetí výše uvedených náležitostí, prodávající zahájí reklamační řízení u zasílatele. Zasílatel je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího zahájení. Prodávající dále informuje kupujícího nejpozději do tří dnů od obdržení vyjádření o reklamaci od zasílatele. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka vrácení peněz

Abyste nákupem na www.u-max.sk nepodstupovali žádné riziko, společnost U-MAX, spol. s r. o. Vám garantuje vrácení peněz. Tuto záruku poskytujeme, protože jsme si vědomi, že při nakupování přes internet si nemůžete zboží řádně prohlédnout a tak se může stát, že si objednáte něco jiného, než jste si představovali. Jestliže zjistíte bezprostředně po obdržení zboží, že vám nevyhovuje, máte možnost jej bez uvedení důvodu vrátit. Peníze Vám budou zaslány zpět.

Podmínky pro vrácení peněz

Zboží musí být neporušené v originálním obalu tak, aby mohl být dále nabízeno zákazníkům.
Zákazník musí zásilku odeslat do 7 dnů po obdržení zboží.
Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.
Vracíme vám pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné a balné. Zboží zasílejte běžnou balíkovou poštou. Zásilky na dobírku nebudou přijaty.

Zboží zasílejte na adresu:
U-MAX, spol. s r. o.
Miestneho priemyslu 1028
029 01 Námestovo